© Wikimedia Commons archyvo nuotr.

Popiežius Pranciškus pradėjo bažnyčios susirinkimą, kurio pagrindinė tema – Amazonijos regionas. Katalikų vyskupai kvietė susituokusius vyrus įšventinti į kunigus, kad išspręstų dvasininkų trūkumą regione. Tai – istorinis pasiūlymas, kuris apima Romos katalikų tradicijų šimtmečius. 180 vyskupų iš devynių Amazonės regiono šalių, taip pat paragino Vatikaną atnaujinti diskusijas dėl moterų įšventinimo į diakones, sakydami, kad „Amazonės bažnyčiai būtina skatinti teisingą moterų ir vyrų tarnybos paaukštinimą ir paskyrimą“.

Per šventas mišias, Šv. Petro bazilikoje, popiežius Pranciškus padėkojo vyskupams už jų atkaklumą ir pabrėžė, kad jų pasiūlymai įtraukti į Amazonijos sinodo dokumentą, paragino sutelkti dėmesį į lietaus miškų išsaugojimą ir geresnį tarnavimą savo vietiniams žmonėms. Šventasis Tėvas teigė, kad jis ir kiti sambūrio dalyviai, žinomi kaip sinodas, jaučiasi skatinami „palikti patogius krantus“ ieškant naujų būdų, kaip atlikti bažnyčios misiją skleidžiant katalikų tikėjimą. „Norėdami gyventi pagal Evangeliją, žmogus turi peržengti per save, palikti patogius savo saugių uostų krantus, kad būtų panardintas į gilius vandenis – ne į ideologijų pelkėtus vandenis, bet į atvirą jūrą, kurioje dvasia kviečia mus išmesti žvejybos tinklus“, – remdamasis Evangelijos parabolėmis apie žmonių sielų žvejybą kalbėjo popiežius.

Katalikų vyskupai susirinko į specialią asamblėją Vatikane, aptarti galimybę kunigais tapti vedusiems vyrams iš Amazonės regiono, taip pat suteikti didesnį vaidmenį moterims bei gamtos niokojimą pripažinti nuodėme. Kadangi Pranciškus daugybę kartų gyrė kunigų celibatą, nebuvo aišku, ar Argentinoje gimęs popiežius priims vyskupų raginimą sugriauti celibato taisyklę. Visgi jis užsiminė, kad kalbėdamas apie pasitraukimą nuo kranto, jis išreiškė buvimą atviriems „naujiems dalykams“.

Katalikų bažnyčia, kurioje yra beveik dvi dešimtys skirtingų apeigų, jau leidžia susituokusius kunigus Rytų Rito bažnyčiose ir tais atvejais, kai susituokę anglikonų kunigai yra atsivertę. Bet jei Pranciškus sutiktų su pasiūlymu, tai būtų pirmasis toks sprendimas Lotynų bažnyčiai per tūkstantmetį. Priimtuose pasiūlymuose taip pat raginama sukurti naują „amazonietišką apeigą“, kuri atspindėtų unikalų amazoniečių tikinčiųjų dvasingumą, kultūrą ir poreikius. Jie susiduria su skurdu, išnaudojimu ir smurtu dėl miškų naikinimo ir nelegalių gavybos pramonės šakų, kurios griauna jų gyvenamąsias vietas. Popiežius Pranciškus planuoja atsižvelgti į rekomendacijas ir iki metų pabaigos paruošti dokumentą, kuris nustatys, ar susituokę katalikų kunigai ilgainiui taps Amazonijos realybe.

Kai kurie konservatoriai ir tradicionalistai priešinasi tokiems pokyčiams ir perspėja, kad bet koks vedusio kunigo ar moters diakonės atėjimas atves bažnyčią prie griuvėsių. Jie apkaltino sinodo organizatorius ir net patį popiežių dėl erezijos už tai, kad jie svarsto apie privalomo kunigo celibato lankstumą ir reikalauja, kad Vatikanas griežtai laikytųsi šimtmečio taisyklių, kad bažnyčios kunigais būtų tik nesusituokę vyrai. Visgi pirmaisiais bažnyčios amžiais vedusiems kunigams buvo leidžiama, o beveik visi pirmieji apaštalai buvo vedę vyrai. Celibatas kunigystėje yra Lotynų katalikų bažnyčios tradicija nuo XI amžiaus, iš dalies įvesta dėl finansinių priežasčių, siekiant užtikrinti, kad kunigų turtas pereitų bažnyčiai, o ne paveldėtojams. Pranciškus jau seniai sako, kad vertina drausmę ir celibatą, tačiau viskas gali pasikeisti, atsižvelgiant, kad tai yra disciplina ir tradicija, bet ne doktrina.

Antrasis pasiūlymas buvo susijęs su moterų diakonių įšventinimu – tokia tarnyba bažnyčioje, kuri leidžia pamokslauti, atlikti vestuvių ir krikštynų apeigas, bet ne pašventinti Eucharistijos. Popiežius vyskupams sakė, kad tikrai atnaujins 2016 m. komisijos, kuri nagrinėjo moterų diakonų problemą, darbą. „Mes vis dar nesuvokėme moterų svarbos Bažnyčioje. Jų vaidmuo turi peržengti ne tik funkcijų klausimus, – sakė Pranciškus. Diakonai yra įšventinti bažnyčios tarnautojai ir gali atlikti kai kuriuos, bet ne visus, kunigo vaidmenis. Šiandienos bažnyčioje jais gali būti tik vyrai, tačiau skirtingai nei kunigams, jiems leidžiama tuoktis. Diakonai negali švęsti mišių, tačiau gali aukoti homiliją, mokyti vardan Bažnyčios, krikštyti, sutuokti ar atlikti laidojimo pamaldas. „Dabar yra laikas Bažnyčiai ne tik pripažinti moterų lyderystę, bet ir pertvarkyti savo institucijas, kad pagerbtų jas sakramentiniu būdu“, – pranešimą tęsė Romos katalikų bažnyčios vadovas. Be diakonų, galutiniame dokumente buvo raginama įsteigti naują „bendruomenės vadovavimo moterims“ tarnybą ir persvarstyti 1960 m. bažnyčios įstatymą, kad moterys būtų rengiamos dėstytojomis ir akolitėmis.

Vietos lyderiai padėkojo Pranciškui už pabrėžtą susirūpinimą ir už išsakytus žodžius, tačiau paragino imtis veiksmų siekiant panaikinti neteisėtą miško kirtimą ir žvejybą, hidroelektrinių užtvankų statybą ir kasybą, griaunančią jų tėvynę. Šv. Petro bazilikoje popiežius kalbėjo: „Praeities klaidų nepakako sustabdyti kitų žmonių išnaudojimui ir žaizdų darymui mūsų broliams ir seserims. Mes tai matome randuotame Amazonijos regiono veide.“ Jis perspėjo, jog išnaudojantys vargšus ir pažeidžiamus žmones galiausiai sumokės savo kainą, ir pabrėžė, kad vargšai yra „dangaus vartų saugotojai“.

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: