D.-Dargis-su-Vilniaus-bomberiu

Vilniaus-bomberio-nusikaltimo-vietoje-1995